MENU
MENU

Klik voor een
cadeau idee!
Geef eens een
stoelmassage!


Vanaf maandag 18 mei zijn wij weer geopend voor alle behandelingen.

Lees ons Corona Protocol

Welkom bij massagepraktijk 'In De Wolken'

Aandacht voor uzelf

Masseren is onze professie - Massagepraktijk 'In De Wolken'

Massage is een manier om even aan­dacht te geven aan uzelf, zowel fysiek als mentaal. Ook als u geen pijnklachten of een beperking heeft.

Eveneens is goede voeding en bewegen, binnen uw eigen moge­lijkheden, belang­rijk voor uw gezondheid en belast­baar­heid.

Massagepraktijk 'In De Wolken' biedt, naast Trigger­point therapie, Dry Need­ling, Easy­taping, Medical Taping en Nordic Walking, vele mogelijk­heden voor uw massage wensen, zoals o.a. Lomi Lomi Massage, Sportmassage en Stoelmassage.

Contact opnemen

U kunt altijd, per email, telefo­nisch of via onderstaand vragen­formulier contact opnemen over alle mogelijk­heden.


>> Naar het vragenformulier!

Lomi Lomi massage - Massagepraktijk 'In De Wolken'

Lomi Lomi massageGebrek aan harmonie leidt tot weer­stand, dat weer tot blokka­des in de energie­stroom kan leiden. Een Lomi Lomi mas­sage van 'In De Wolken' helpt om die blokka­des op te heffen! Ik wil hier meer over weten!
Sportmassage - Massagepraktijk 'In De Wolken'

SportmassageEen stevige massagetechniek niet alléén voor sporters. Juist ook voor iedereen die niet kan sporten of een rustperiode heeft.
'In De Wolken' is gespeciali­seerd in easy­taping! Ik wil hier meer over weten!
Stoelmassage - Massagepraktijk 'In De Wolken'

StoelmassageEr komen vele vormen van stress voor. Om dit snel, ge­makkelijk en effectief te verhel­pen én te voorko­men is een stoel­massage voor u de oplos­sing.
Ook voor bedrijfsmatige sessies!
Ik wil hier meer over weten!
Nordic Walking - Massagepraktijk 'In De Wolken'

Nordic WalkingWilt u uw conditie opkrikken, uw spieren krach­tiger maken en zon­der blessures, gezellig sociaal bezig zijn? Dan is Nordic Walking iets voor u! Nordic Walking met 'In De Wolken' is altijd gezellig! Ik wil hier meer over weten!
Triggerpoint therapie - Massagepraktijk 'In De Wolken'

Triggerpoint therapieEen triggerpoint is een micro­ver­kram­ping (spierknoop) in de spier­vezel, welke zorgt voor een gevoe­lige tot pijnlijke plek in een strakke spier­streng. 'In De Wolken' is in de be­hande­ling hiervan gespeciali­seerd!
Ik wil hier meer over weten!
Dry Needling - Massagepraktijk 'In De Wolken'

Dry NeedlingMet behulp van deze techniek wordt het trig­gerpoint aange­prikt met een naaldje. Als reac­tie op het aanprik­ken volgt een snelle korte ontspan­ning van het trigger­point.
Ik wil hier meer over weten!
Pagina delen via: