MENU
MENU

Klik voor een
cadeau idee!
Geef eens een
stoelmassage!


Vanaf maandag 18 mei zijn wij weer geopend voor alle behandelingen.

Lees ons Corona Protocol

Dry Needling 1)

Dry Needling - Massagepraktijk 'In De Wolken'

Local Twitch Responce

Een mogelijke oplossing voor de behan­deling van triggerpoints kan het toe­pas­sen van de 'Dry Need­ling' techniek zijn.

Met behulp van deze techniek wordt het triggerpoint aangeprikt met een naaldje. Als reactie op het aanprik­ken volgt een snelle korte ontspanning van het trigger­point.
De vaktechnische benaming voor een triggerpoint is Local Twitch Responce (LTR).

Dry Needling kan deel uitmaken van een triggerpoint therapie.


Dry Needling behandeling - Massagepraktijk 'In De Wolken' Dry Needling techniek - Massagepraktijk 'In De Wolken'

Behandeling met Dry Needling

Voorafgaand aan de behande­ling met Dry Needling vindt er een intakege­sprek en onderzoek plaats.

Hierna worden de mogelijk aan­wezi­ge triggerpoints opge­spoord.
Deze triggerpoints worden in eerste instantie behandeld met een speciale massagetech­niek.

Mocht dit geen of minder resul­taat hebben dan kan worden overgegaan naar een behande­ling met de Dry Needling tech­niek.
Toepassen Dry Needling bij Massagepraktijk 'In De Wolken' Massagepraktijk 'In De Wolken' heeft ruime ervaring met de Dry Needling techniek!

>> Ik wil een afspraak maken voor een onder­zoek naar triggerpoints!

>> Lees meer over triggerpoint therapie!

>> Bekijk meer foto's over Dry Needling in de fotogallerij!

>> Bekijk de tarieven voor een Dry Needling behandeling!1) Triggerpoint therapie en eventueel een behandeling met Dry Needling is declarabel bij uw zorgverzekering als alternatieve genees­wijze onder de noemer: Neuromusculaire therapie!
Pagina delen via: