MENU
SLUIT MENU

Klik voor een
cadeau idee!
Geef eens een
stoelmassage!


Lomi Lomi massage 1)

lomilomi-massage - hawaiiaanse filosofie

Hawaiiaanse filosofie

In de Hawaiiaanse filosofie, de Huna, gaat het vooral om twee zaken: Harmonie en Liefde. Gebrek aan har­monie leidt tot weerstand, wat weer tot blokka­des in de energiestroom kan leiden.

Een Lomi Lomi massage helpt om die blokka­des op te heffen en heeft een helende wer­king. Lomi Lomi mas­sage is een volledige lichaamsmassage die wordt uit­gevoerd in mooie lange, vloeiende bewegingen over de volle lengte van het lichaam, waarbij met de handen en de onder­armen wordt gemas­seerd.

De continue vloeiende beweging­en die uitge­voerd worden als een dans, kun­nen verge­le­ken worden met de golven van de oceaan, welke energieblokkades ophef­fen, span­ningen in het lichaam laten weg­vloeien en de natuur­lijke ener­gie­stroom in uw lichaam stimu­leert.

Ruime ervaring met Lomi Lomi massage

Kalmerende werking

Een Lomi Lomi massage met een kal­meren­de en rust­gevende werking geeft ont­span­ning van de spieren, bevorde­ring van de doorbloeding en verbetering van de stofwis­seling.

Bij een ontspanningsmassage wordt zachter en meer aan de bewust­wording van het lichaam gewerkt.

Behandeling van het hoofd is hierbij niet los te zien van die van het lichaam.

Lomi Lomi massage van de voeten

Ontspanningsmassage

Gebrek aan harmonie leidt tot weer­stand, dat weer tot blokkades in de ener­gie­stroom kan leiden.

Een Lomi Lomi massage helpt om die blokka­des op te heffen!

In onze (westerse) maatschappij is aan­raken een gevoelsbeleving die steeds zeld­zamer wordt.

Toch is aanraking een biologische be­hoefte. Een tekort aan aanra­king leidt op den duur tot slech­tere kwaliteit van leven; in eerste instan­tie alléén gees­telijk/emotio­neel, op den duur zelfs lichamelijk.

Lomi Lomi massage van de benen
Massage 'In De Wolken' heeft ruime ervaring met alle massage­technieken!

>> Ik wil een afspraak maken voor een Lomi Lomi massage!

>> Bekijk meer foto's over Lomi Lomi mas­sage in de fotogallerij!

>> Bekijk de tarieven voor een Lomi Lomi massage!


1) Lomi Lomi massage wordt niet vergoed door uw zorgverzeke­ring!
Tegoedbon lomi lomi massage als cadeau

Cadeau idee!

Op zoek naar een cadeau idee voor uw ge­liefde of vriend(in)?

Geef eens een tegoedbon voor een ontspan­nen Lomi Lomi massage! U kunt een tegoed­bon telefonisch of per e-mail be­stellen.

De tegoedbon, voorzien van uitgif­te­datum en een geldige handte­kening, is geldig voor een behan­deling in de praktijk.

>> Ik wil nu een tegoedbon voor een massage naar keuze bestellen?


In De Wolken - Almere