MENU
MENU

Klik voor een
cadeau idee!
Geef eens een
stoelmassage!


Vanaf maandag 18 mei zijn wij weer geopend voor alle behandelingen.

Lees ons Corona Protocol

Sportmassage1)

Sportmassage van Massagepraktijk 'In De Wolken'

Niet alléén voor sporters

Sportmassage is een stevige mas­sage­techniek en niet alléén voor sporters.

Juist ook voor iedereen die niet kan spor­ten of een rustperiode heeft.

Ook als u geen sporter bent kan de sport­mas­seur u van dienst zijn bij een stijve nek, schou­der, pijnlij­ke rug of gewoon als ontspanning.

Laat u, voordat u overgaat tot een behan­de­ling, informeren en advi­seren door Massage­praktijk 'In De Wolken' .
Sportmassage van de rugwervels - Massagepraktijk 'In De Wolken'

Herstel van spieren

Met een pittige sportmassage bevorder je het herstel van je spieren en lichaam.

Een goed uitgevoerde sport­massage zorgt o.a. voor:

  • Betere bloedcirculatie
  • Beïnvloedt uw lymfestroom
  • Stimulerende of sederende wer­king op uw zenuwstelsel
  • Aanzetten van uw stofwisseling
Taping van de rug bij Massagepraktijk 'In De Wolken'

Easytaping

De sportmasseur kan u ook helpen door bij­voorbeeld een pijnlijke enkel of een ander ge­wricht of een bepaal­de spier­groep, voor aanvang van een sportieve activi­teit, in te tapen.

Easytaping is niet alléén voor sporters!

Bij o.a. artrose, achillespeesont­steking, knie­klachten, nekklachten, schouder­klachten of andere aan­doeningen die niet specifiek door sporten zijn ontstaan kan deze techniek ver­lichting geven en zijn goede resultaten be­haald.


Sportmassage van de nekwervels - Massagepraktijk 'In De Wolken'

Massagepraktijk 'In De Wolken' heeft ruime ervaring met alle massagetech­nieken!

>> Ik wil een afspraak maken voor een sport­massage!

>> Bekijk meer foto's over sport­massage in de fotogallerij!

>> Bekijk de tarieven voor een sportmassage!

1) Sportmassage wordt niet ver­goed door uw zorgverzekering!

Pagina delen via: